ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER

• Gerçek Anlamlı Sözcükler
• Meccz Anlamlı Sözcükler
• Eş Anlamlı (Anlomdoş) Sözcükler
• Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
• Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
• Deyim Anlamlı Sözcükler
• Terim Anlamlı Sözcükler

     Türkçede sözcükler kullanıldıkları yerlere göre anlam kazanır. Her sözcüğün bir sözlük anlamı vardır.

 

Sözcüklerin kullanıldıkları yerlere göre sözlük anlamı dışında başka anlamları da bulunabilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okurıuşları aynı olduğu halde anlam yönüyle farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

• Bir ödev yüz sayfa tutar mı? (sayı)
• Ne güzel bir
 yüz. (çehre. surat)
• Denize git, bol bol 
yüz. (denizde yüz)
• Koyunun derisini 
yüz. (deriyi yüz)
• Yorgana 
yüz geçirdim. (kılıf, astar)
• Binanın arka
 yüzü daha güzel. (taraf, cephe)
• Haydi 
gül biraz. (gülmek)
• Senin için 
gül fidanı diktim. (bir çiçek adı)
• Bana sık sık mektup
 yaz. (yazmak)
• Bu
 yaz tatile çıkamayacağız. (bir mevsim adı)

DEYİM ANLAMLI SÖZCÜKLER

Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Sözcükleri değiştirip yerlerine başka sözcükler konulamaz.

Örneğin, “Atı alan Usküdar’ı geçti.” deyimi, “Atı alan Bursa’yı geçti.”şeklinde söylenemez

Şimdi de Türkçede sık kullanılan deyimlerden örnekler verellm:

Adam etmek: Bir kimseyi yetiştirip topluma yararlı olacak duruma getirmek: “Onu adam edeceğim diye çok uğraştı.”
Ağırdan almak:  Bir iş için isteksiz davranmak: “İşi ağırdan alıyorlar.”


Ana baba ellne bakmak: Kendisinin kazancı olmadığı için ana ve babanın verdiği para ile geçimini sağlamak: “Bu yaştan sonra ana baba eline bakmak ona çok zor geliyordu.”


Bulanık suda balık avlamak:    Bir kimsenin bir durumun karışıklığından yararlanarak ondan kendine çıkar sağlaması


Burnunun direği sızlamak:  Bir yakınının durumunu düşünerek ona üzülüp acımak
ÇIvI kesmek: Aşırı derecede, donacak kadar üşümek


Çorap söküğü gibi gitmek: Bir işe başladıktan sonra ona bağlı olarak birçok işin, hiçbir zorluğa uğramadan sürüp gitmesi


Dizini dövmek: Yapılan bir işten ötürü çok pişmanEl etek çekmek: Yaptığı bir işle artık uğraşmaz olmak: “Ticaretten elini eteğini çekmişti.”


Gölge etmek: Bir kimsenin başarısını engellemek veya iyi bir düzeni bozmak

Gürültüye pabuç bırakmamak: Karşısındakinin korkutmalarına aldırmamak

Güvendiği dağlara kar yağmak: Kendisine güvendiği, ondan bir yarar beklediği kimseden umduğunu bulamamak


Kafa tutmak: Bir kimseye boyun eğmeyip karşı gelmek


Küplere binmek:  Aşırı derecede öfkelenmek, kızmak


Lafı ağzından kaçırmak: Söylemek istemediği bir şeyi boş bulunup söylemek Leb demeden leblebiyi anlamak: Daha söze başlar başlamaz birinin ne diyeceğini, ne demek istediğini kestirmek


Mızıkçılık etmek: Birlikte oynanan bir oyunu veya yapılan bir işi türlü bahaneler ileri sürerek bozmak “Mızıkçılık etme, oynayacaksan doğru dürüst oyna.”


PanIğe kapılmak: Bir olay yüzünden aşırı derecede korku ve telöş içine düşmek

Deyimier, cümlede yüklem, özne ve tümleç görevinde bulunurlar:
 Okuldan çıkarken Sema’yla göz göze geldik.
 Tatlı dllli bir adam, bize yardımcı oldu.
 Can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmıştı.

TERİM ANLAMLI  SÖZCÜKLER

 

Bir bilim, sanat ve meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı ifade eden sözcüklere terim denir.
Her bilim dalının kendine ait terimleri vardır:
“Cümle, özne, yüklem, nokta, virgül, zamir...”dil bilgisi terimleridir.
Toplama, çıkarma, artı, eksi, açı, üçgen...” matematik terimleridir.
“Penaltı, gol, ofsay[, lig, korner spor terimleridir.
Dekor, kostüm, senaryo, perde tiyatro terimieridir.
“Akarsu, ekvator, dağ, ova, enlem, boylam coğrafya terimleridir.

 

“geç” sözcüğü seçeneklerin hangisinde “geçmek” anlamında kullanılmıştır?

 

A) Ağabeyim eve geç gelince babam kızdı.

B) Yazın hava çok geç kararıyor.

C) Caddeden karşıya geçerek postaneye gittim.

D) Yeşim okula geç kalınca öğretmenden özür diledi.

 

“kırılmak” sözcüğü cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

 

A) Cam büyük bir gürültüyle kırıldı.

B) O sözlerinden dolayı sana çok kırıldım.

C) Ağacın dalları fırtınada kırıldı.

 

D) Fincan yere düşünce kırıldı.

 

Konu Dosyyaları

{jd_file file==1799}

{jd_file file==1798}

{jd_file file==1797}

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin