DİL: İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ve işaretlerin tümüne DİL denir.

 

ANADİL: Ailemizden ve yakın çevremizden öğrendiğimiz ve okulda geliştirdiğimiz dile ANADİL denir.

 

TÜRKLERİN GÜNÜMÜZE KADAR KULLANDIĞI ALFABELER

1- Göktürk Alfabesi

2- Uygur Alfabesi

3- Arap Alfabesi

4- Yeni Türk Alfabesi  (Latin Alfabesi)

 

DİL BİLGİSİ: Bir dili doğru konuşmak ve yazmak için gerekli bütün kuralları inceleyen, gösteren ve öğreten bilim dalına DİL BİLGİSİ denir.

 

SES: Çevreye yayılan titreşimlerin, kulağımız tarafından duyulmasına SES denir.

 

HARF

HARF: Sesleri yazmaya yarayan işaretlere HARF denir.

 

ALFABE ( ABECE ): Harflerin belli bir kurala göre dizilmiş şekline ALFABE (ABECE ) denir.

 

HARFLERİN ÖZELLİKLERİ

* Alfabemizde 29 harf vardır

* 29 Harfin 8 tanesi ünlü,21tanesi ünsüzdür

 

ÜNLÜ HARFLER

 

 

DÜZ

YUVARLAK

GENİŞ

DAR

GENİŞ

DAR

KALIN ÜNLÜLER

 

A

 

I

 

O

 

U

İNCE ÜNLÜLER

 

E

 

İ

 

Ö

 

Ü

 

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU: Türkçe bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü harf ince ( e,i,ö,ü ) ise sonraki ünlüleri de ince; ilk hecedeki ünlü harf kalın ( a,ı,o,u ) ise diğer ünlüler de kalın olur. Bu uyma BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU denir.

 

 

 

 

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMUNA UYMAYAN DURUMLAR

1- Tek heceli sözcüklerde aranmaz. ( Ay-göz-süt )

2- Birleşik sözcüklerde aranmaz. ( hanımeli –atasözü – Setbaşı )

3-Dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerde aranmaz. ( Telefon – televizyon – metro )

4-Ki – ken – yor – leyim –imtrak – taş – gil eki alan Türkçe sözcülerde aranmaz .( Oradaki – okurken – seviyor – sabahleyin – yeşilimtrak – meslektaş –kemalgil )

 

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU:

* Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden ( a,e,ı,i ) sonra yine düz ünlüler gelir.

* Türkçe sözcükler yuvarlak ünlülerle ( o,ö,u,ü)başlıyorsa diğer hecelerdeki ünlüler ya düz geniş ( a,e)  ya da dar yuvarlak (u,ü) ile devam eder.

* Türkçe sözcüklerde (o,ö) yalnızca ilk hecelerde olur.

 

ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ

* Alfabemizde 21 ünsüz vardır

* 8 Tanesi sert ünsüz,13 tanesi yumuşak ünsüzdür

* 8 Tanesi süreksiz ,13 tanesi sürekli ünsüzdür

* Sert ünsüzleri bulmak için FISTIIŞAHAP sözcüğünün ünsüzlerine bakabiliriz

ÜNSÜZLER

 

SÜREKSİZ

SÜREKLİ

SERT

P – Ç – T  - K

F– H – S – Ş

YUMUŞAK

B – C – D - G

Ğ – J – L – M – N – R – V – Y – Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERT ÜNSÜZLERİN YUMUŞAMASI: Türkçe sözcüklerin sonlarında bulunan ( p,ç,t,k) sert ünsüz harfleri, ünlü harflerle başlayan bir ek aldıklarında yumuşayarak (b,c,d,g,ğ) ye dönüşür. Bu kurala

SERT ÜNSÜZLERİN YUMUŞAMASI denir.

            yaprak +a →yaprağa

SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ: Sonu ( p,ç,t,k,f,h,s,ş) sert sessiz harflerinden biri ile biten sözcüklerin sonuna (c,d,g) harfleri ile başlayan bir ek getirilirse, ekin başındaki harf setleşir. Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ denir.

            Yaprak + da → yaprakta                   

TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ÖZELLİKLERİ:

1- Türkçe sözcüklerin başlarında iki ünsüz yan yana bulunmaz.

2-Türkçe sözcüklerin sonunda (b,c,d,g) yumuşak ünsüzleri bulunmaz.

3-Türkçe sözcüklerde iki ünlü harf yan yana gelmez.

4-Türkçe sözcüklerde ( j ) ünsüzü bulunmaz.

5- Türkçe sözcükleri (ğ) ünsüzü ile başlamaz.

6-Türkçe sözcüklerin köklerinde aynı iki ünsüz yan yana bulunmaz.

7-Dilimizde uzun okunan ünlü harf yoktur.

 

{jd_file file==1800}

{jd_file file==1801}

{jd_file file==1802}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin