Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan çerçeve yer değişim yönetmeliğine göre, sağlık durumu ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Tayin ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Bahane ve engellilik durumuna yan yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değişim Suretiyle Atanmalarına İlişkin Mevzuat hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükmün atıfta bulunduğu 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler" başlıklı 21. maddesindeki; "Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Facia ve diğer mucizevi hallerde tedarik etmek amacı ile yer değişiklik suretiyle atanma herhangi bir şarta yan kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Tekrar 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Memurun Ricası Üstüne Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12. maddesindeki; "Sıhhat, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/ya da hizmet alanlarındaki gerekli çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değişiklik suretiyle ataması yapılabilir.

Afiyet ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye ast tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her sene Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık ya da aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin yetkisiz kalan kısmını bitirmek zorundadır.

Sağlık Durumu ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükümlerince Afiyet mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değişim suretiyle atamalar, atanma dönemine yan değildir.

25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değişim Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Sıhhat Mazeretine Tabi Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesindeki; "Memurun afiyet mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi görev edildiği kardeşinin hastalığının tayin yaptığı yerde tedavisinin muhtemel olmadığı ya da mevcut devir yerinin laf konusu kişilerin afiyet durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sıhhat kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca gereksinim duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." hükümlerine göre sıhhat özrünün sıhhat kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu madde metnindeki "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresi Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı ve benzer tarihli YD İtiraz No: 2015/963 Kararı ile yürürlüğü iki defa durdurulmuştur. Dolayısıyla herhangi bir sıhhat kuruluşundan usulüne uygun resmi ya da özel sağlık durumu kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık durumu raporu geçerli olacaktır.

Bu konuda; Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarihli ve 99.835 sayılı Makam Oluru ve "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarına" bakılması gerekmektedir.

Bu hükümlere göre;

Kendisi, eşi veya çocuklarının, anne, baba ya da hak kararıyla vasi devir edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin atama yaptığı yerde tedavisinin olası olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu şahısların sağlık durumu durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi veya özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, çare almak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Hem, anne, baba veya hak kararıyla vasi devir edildiği kardeşlerinden birisi için resmi ya da özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık durumu kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba ya da kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (EKSEN) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Uygulama tarihi itibarıyla resmi veya özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya yerinde afiyet kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi görev edilenlerden mahkeme kararı.

Benzeşen, anne, baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini nedeniyle gücenmiş afiyet kurulu raporları ile yapılan başvurularda tasdik makamları, aile kütüğüne bitmiş bireysel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus tescil örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

sıhhat özrü nedeniyle yer başkalaştırmak isteyen öğretmenler, yer değiştirmeye başlıca gerekli belgeleri bir dilekçeye ekleyerek kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

İl içi yer değiştirme isteyenlerin taleplerinin valiliklerce değerlendirilmesi, iller arası yer başkalaşmak isteyenlerin başvurularının ise değerlendirilmek üzere bir üstteki yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğüne zamana yan olmaksızın gönderilmesi gerekmektedir.

Bu konuda başvuran bir öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdaki cevabı vermiştir.

Sağlık özrüne dayalı olarak yer değişim dilekçe dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin

Ders Kafe Anketi

Uzaktan Eğitim sistemini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz?

loader
Bu anket sona erdi Oca 04 2021 at 08:00 PM
Tüm anketleri görüntüleyin