Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma yeteneklerini ölçen en mühim sınavlardan biri PISA 2015 neticeleri açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri artan puanları 2015'te düşerek, 12 sene evvelki neticelerin bile altına geriledi. Sıralamada ise Türkiye, 70 ülke içersinde fende 51'inci, matematikte 48'inci, okumada 49'uncu.

2000 senesinden itibaren başlatılan dünyanın en kapsamlı eğitim incelemesi niteliğinde olan PISA'nın 2015 sonuçlarına dair veri tabanındaki veri ve dokümanları kullanarak rapor hazırladı.

OECD tarafından 2000 senesinden itibaren 3 senede bir oluşturulan PISA incelemesi, OECD delegesi ülkeler ve başka katılımcı ülkelerdeki mecburi eğitimi bitiren öğrencilerin çağdaş toplumda yerlerini alabilmeleri amacıyla gereken asli bilgi ve yeteneklere ne ölçüde sahip olduklarını meydana koymayı amaçliyor. PISA incelemesinın amaç kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf seviyelerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrenciler oluşturuyor.

PISA 2015 uygulaması, 35'i OECD delegesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki aşağı yukarı 29 milyon öğrenciyi temsilen 540 bine yakın öğrencinin katılımı ile geride bıraktığımız sene gerçekleştirildi.

İlk defa bilgisayar tabanlı değerlendirme

PISA 2015 uygulaması, ilk defa bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak yapıldı. Bu tekniği kullanmak istemeyen ülkeler, kağıt-kalem tabanlı değerlendirmeyi gerçekleştirdi. Fakat bu ülkeler amacıyla yalnızca evvelceki döngülerde sarfedilen sorular kullanıldı, PISA 2015 amacıyla tasarlanan başarı testi maddeleri ise yalnızca bilgisayar tabanlı değerlendirmeye ideal olarak yazıldı.

PISA 2015'e katılan 72 ülkeden 57'si programlamayı bilgisayar tabanlı değerlendirme, 15'i ise kağıt-kalem tabanlı değerlendirme olarak gerçekleştirdi. Bilgisayar tabanlı değerlendirme amacıyla 66 değişik kitapçık, kağıt-kalem tabanlı değerlendirme amacıyla de 30 değişik kitapçık oluşturuldu.

PISA 2015 uygulamasına Türkiye'de 61 ilden 187 okul ve 5 bin 895 öğrenci elektronik sınava katıldı. PISA 2015 uygulaması, ilk defa bilgisayar tabanlı değerlendirme olarak yapıldı. Bilgisayar tabanlı değerlendirme tekniğinin öğrencilerin sahip bulunduğu bilgisayar okuryazarlığı ya da yeteneksinden ötürü ülke neticelerina etkisinin olup olmayacağı ülkeler özelinde incelenmediğinden ötürü ülke neticeleri değerlendirilirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Temel olarak fen, matematik ve okuma yetenekleri alanlarında öğrencilerin yeteneklerini değerlendiren PISA incelemesi, değerlendirme yapar iken asli alanları "okuryazarlık" kavramı üstünden tanımlandı.

Öte yandan Türkiye, PISA 2015 uygulamasında düzenlenen anketler arasında yalnızca okul ve öğrenci anketine katıldı.

2003 puanlarının daha altında Türkiye 2003 senesinden bu yana PISA'ya katılıyor. O vakitdan bu yana oluşturulan fen, matematik ve okuma becergelecekteki değerlendirmelerde Türkiye'nin her seferinde puanları arttı. Fakat 2015 neticeleri, 2003'ün bile arkasında geldi. 2003 senesinde 434 olan Fen puanı 425'e, 423 olan matematik puanı 420'ye, 441 olan okuma puanı ise 428'e düştü.

2012 ile kıyaslama PISA 2012 neticelerina göre, 

Türkiye okuma yeteneklerinde 65 ülke arasında 41'inci sıradaydı. Fen ve matematikte ise başarısızlık daha da belirgindi. Matematikte 44, fende 43'üncü sıradaydı. PISA 2015 neticelerina göre Türkiye fende 70 ülke içersinde 51'inci, matematikte 48'inci, okumada ise 49'uncu. Puanlar, 2012 senesine göre kıyaslandığında ise fende 3 sene evvelce 463 puan alan Türkiye'deki öğrenciler 2015'te 38 puan düşerek 425 aldı. Matematik'te de 28 puanlık bir düşüş yaşandı. 2012'de 448 puan alan Türkiye'nin 2015 puanı 420. En çok düşüş ise Türkiye'nin en iyi bulunduğu okuma yeteneklerinde yaşandı. Tam 47 puanlık düşüşle Türkiye 475 puandan 428 puana geriledi. Türkiye 2006-2015 senelerinde PISA'ya kesintisiz katılan ülkeler arasında puanını en çok düşüren ülke.

Singapur ilk sırada

 Okumada en yüksek performans gösteren Singapur, Hong Kong; fende Singapur, Japonya; Matematikte ise Singapur ve Hong Kong oldu. Okumada Türkiye'nin puanı ile en iyi ülkenin puanı arasında tam 100 puanlık bir fark var. Türkiye fen, matematik ve okuma yeteneklerinde en üst seviye yetenek gösteren öğrenci seviyesinı artırmakta her sene bulunduğu gibi 2015'te de zorlandı. Üç alanın en az birisinde ileri seviyede performans gösteren öğrenci seviyesi OECD ülkelerinde yüzde 15,3 iken Türkiye'de bu miktar yalnızca 1,6. Oysa yeni fikirler geliştirecek, ekonomiye katkı sağlayacak şahıslar bu öğrenci grubundan çıkıyor. Düşük seviye performans gösterenlerin seviyesi OECD çapında yüzde 13, Türkiye'de yüzde 31,2. Bu da öğrencilerin bilgisinin dört işlem, okuma yazma gibi asli yeteneklerle sınırlı bulunduğunu gösteriyor.

ÖĞRETMEN BAŞINA ÖGRENCİ SAYISI DÜŞTÜ

* PISA 2015 Türkiye örnekleminde öğrenci seviyesinın en yüksek bulunduğu okul çeşitleri yüzde 75'lik miktar ile Anadolu lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi oldu. Öğrenci seviyesinın en düşük bulunduğu okul türü ise binde 7'lik miktarla güzel sanatlar lisesi olarak açıklandı.

* PISA'ya göre, öğrencilerin okul içi ve dışında öğrenme amacıyla ayırdıkları vakit ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Almanya'da okuldaki ders saati adedi 25,5 iken, Finlandiya'da 24,2 saat olarak belirleme edildi.

* Okulda öğrenme amacıyla ayrılan vakit yönünden OECD ülkelerinin ortalaması ise 26,9 saat iken Türkiye'de öğrenciler bir haftada okul içersinde derslere 25,9 saatin ayırdığı meydana çıktı.

* Okul ardından öğrenme amacıyla ayrılan sürenin en yüksek ülkelerin Tunus ve Dominik Cumhuriyeti, en düşük bulunduğu ülkelerin ise Almanya ve Finlandiya bulunduğu görüldü. Türkiye'de ise öğrenciler okul ardından haftada 24,5 saati derslerine ayırıyor.

* Öte yandan, OECD ülkelerinde 2006 senesinde öğretmen başına düşen öğrenci adedi 13,7 iken 2015'te bu sayı 13,1'e geriledi. Türkiye'de ise 2006 senesinde öğretmen başına düşen öğrenci adedi 18,5 iken, 2015 senesinde bu sayı 15,2'ye düştü.

FEN BİLİMLERİ: KIZLARIN ERKEKLERİ GEÇTİĞİ TEK ÜLKE FİNLANDİYA

OECD ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7'si bilim konusu ile alakalı testte en yüksek neticeleri aldı. Singapur'da 4 öğrenciden 1'i, Tayvan, Japonya, Finlandiya'da 7 öğrenciden 1'i de bu seviyede. 20 ülkede ise öğrencilerin yalnızca yüzde 1'inden azı en yüksek notları aldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'de bu miktar yüzde 0,3 srandardınde. Finlandiya, kız öğrencilerin bilimde erkek öğrencilerden daha başarılı bulunduğu tek ülke. OECD ülkelerinde erkek öğrencilerin yüzde 25'i, kız öğrencilerin yüzde 24'ü gelecekte bilim ile alakalı bir işte çalışmak istediğini söylüyor. Kız öğrencilerin fazlası sıhhat pazarında çalışmak istediğini belirtirken, erkek öğrencilerin fazlası ise bilişim ve etkileşim teknolojilerin ya da mühendislik bölümünde çalışmak istiyor.

MATEMATİK: TÜRKİYE, BAE İLE AYNI SEVİYEDE

Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin) ve Tayvan matematik konusu ile alakalı başı çekiyor. Japonya'daki öğrencilerin performansı ise OECD ülkeleri arasında en iyisi. Türkiye'deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında. Türkiye'nin başarı srandardı Birleşik Arap Krallığı, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösteriyor.

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ: OKUDUĞUMUZU ANLAMIYORUZ!

Singapur, Hong Kong, Kanada ve Finlandiya okumada en iyi performansı gösteren yerler oldu. İrlanda, Estonya, Güney Kore, Japonya ve Norveç de OECD ortalamasının üstünde kalırken, 41 ülke OECD ortalamasının altında kaldı. OECD ülkeleri arasında Kanada ve Finlandiya başı çekiyor, Türkiye ve Meksika ise en sonda yer alıyor

PISA neticelerini değerlendiren eksperler öğretmen niteliği ve müfredat konusu ile alakalıki açıklara ilgi çekerken, okullarda reformun koşul bulunduğu görüşünde.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar   

0 #1 Canan Tanyeli 20-12-2016 03:15
Bu sene tekrar yükseliş yakalayacağımıza inanıyorum
Alıntı

NDK Hoş Geldin

Ders Kafe Anketi

Uzaktan Eğitim sistemini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz?

loader
Bu anket sona erdi Oca 04 2021 at 08:00 PM
Tüm anketleri görüntüleyin