Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Parola: Bilgilerim hatırlansın
  • Sayfa:
  • 1

KONU:

Şiddet Önleyici Acil Eylem Planı 8 yıl 4 ay önce #101

OKULDA ŞİDDET VE ALINABİLECEK TEDBİRLER
Okullarda şiddet, gerek zengin gerekse de yoksul ülkelerde kız ve erkek çocukları aynı şekilde etkileyen dünya çapında bir sorundur. Okullarda şiddet her zaman fiziksel olmadığı ve açıkça tartışılmadığı için şiddeti görmek her zaman kolay olmamaktadır.
Bu sempozyumda ki amacımız da gençlerin şiddeti nasıl algıladıkları, şiddetle nasıl başettikleri ve şiddeti önleme konularında görüş ve önerilerini ifade etmelerini sağlamaktır.
Şiddet
“Sert, katı davranış”; “azarlama ve cezalandırmada aşırı gitme”; “inandırma ve anlaşmaya varma yerine kaba kuvvet kullanma” v.b. gibi tanımlanmaktadır.

Bu durumda, fiziksel anlamdaki her türlü saldırı, şiddet tanımı unsurları arasında yer alırken fiziksel olmayan kimi sözlü davranışlar da bu tanım kapsamına girmektedir
OKULLARDA KARŞILAŞILAN ŞİDDET TÜRLERİ
Fiziksel Ceza: bedenin cezaya uğraması anlamına gelir.
Tokat atmak
Vurmak
Çimdiklemek
Elle kemerle sopayla veya diğer araçlarla dövmek gibi

Zorbalık
İncitmeye yada rahatsız etmeye yönelik, zaman içinde tekrarlayan ve daha güçlü biri ile daha güçsüz arasında bir güç dengesizliği içinde gelişen davranıştır.
Zorbalık saldırganlığın bir formudur ve üç öğe hepsinde ortaktır.(Korkut, 2004):
Kasıt, incitici davranış
Sürekliliği olan
Zorbalığa maruz kalanın kendini savunmayacak kadar zayıf olması.

Zorbalık örnekleri
Ad takma
Sözel olarak tehdit etme
Hakaret etme
Vurma
Dalga geçme
Dışlama
Kasıtlı olarak kurbanın eşyalarına zarar verme
Korkutarak kurbanın eşyalarını, parasını alma. (Korkut, 2004)

Zorbalığa uğrayan öğrenciler;
Kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duyguları
Depresyon
Okulu sevmeme, sıkça devamsızlık yapma
Başarıda düşüş
Okulda zorbalığın meydana geldiği yerlere gitmekten kaçınma
Kendini değersiz hissetme
Bazen intihara kalkışma
Çocukluk yıllarında yaşanan zorbaca davranışların etkisinin bazen yetişkinlikte bile devam etmesi
Genellikle grup dışına itilme, yalnız kalma

Zorbalığa uğrayan öğrencilerin % 90’ının, okul notlarında bir düşüşün yaşandığı bulunmuştur. (Hazler, Hoover ve Oliver, 1992).
Bu etkinin sadece kurbanların değil, aynı zamanda zorba çocukların da gelişimini olumsuz etkilediği pek çok çalışmada ortaya konmuştur

Zorbalık olgusunun çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp yaşamın sonraki dönemlerinde de devam etme eğilimi göstermektedir
DUYGUSAL ŞİDDET
Duygusal şiddet, bir çok farklı şekilde görülebilir:
REDDETMEK: çocuğun değerini reddet, kendisini küçük görmesine neden olmak
AŞAĞILAMAK: alay ederek yada hakaret ederek çocuğu küçük düşürmek
YILDIRMAK: fiziksel şiddetle tehdit etmek yada çocuğun eşyalarını kırıp dökmekle tehdit etmek
SOYUTLAMA: diğer çocuklarla normal ilişkiyi kısıtlama, fiziksel sınırlama getirmek
Duygusal şiddet çok yıkıcı olabilir ve gencin depresyona girmesine içe kapanmasına özsaygısının azalmasına kaygılı olmasına saldırgan hale gelmesine ve başarısız olmasına yol açabilir.

Şiddete Örnekler
Zorbalık,
Kavga etmek
Cinayet
Sözel taciz
Tecavüz
İtme
Küfür
Gasp etmek
Sözel tehdit etmek
İmalı konuşma
Ayrımcılık
Korkut (2004), Atasoy (2002), Kaskun ve Öztunç (2004) ve Riley (2000)

Risk faktörleri
Parçalanmış aileler,
Ailede madde bağımlısının olması,
Ailede suç işleyen birinin olması,
Erken yaşlarda gözlenmeye başlayan sürekli saldırgan, anti sosyal davranışlar,
Dayak yiyen anne veya kardeşin olması
Akranlarınca reddedilmek
Düşük düzeyde okur-yazarlık
Düşük düzeyde akademik başarı ve ilgi
Şiddet eyleminin okulda ve evde gözlenmesi
Madde kullanımı,
Okulda uyuşturucu madde alınıp satılması,
Tutarsız disiplinli aileler,
Eğitimsiz, az eğitimli ana-babalar,
Yoksulluk,
Anne babalarda çocuklarına yönelik denetim eksikliği,
Sıcak ilginin olmadığı aile ortamları,
Sert, cezalandırıcı çocuk yetiştirme stilleri,
Empati eksikliği,
Düşük sosyal ilişki,
Zayıf duygusal , bilişsel gelişim,
Şiddet içerikli resimler çizme, yazılar yazma,
Hayranlara eziyet etme,
Alay edilmek ya da öyle algılamak,
Kontrol edilmeyen öfke,
Çetelerle ilişkide olma.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Sayfa:
  • 1
Sayfa oluşturma süresi: 0.299 saniye

NDK Hoş Geldin