Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Parola: Bilgilerim hatırlansın
  • Sayfa:
  • 1

KONU:

Bacula Yedekleme Yazılımı 5 yıl 2 ay önce #212

Beklenmedik bir elektrik kesintisi, çalışanların kişisel hesaplaşmaları ve daha da büyük hasarlara sebebiyet verecek olan doğal afetler neticesinde çok kıymetli olan veriler zarar görebilir veya veri kaybı yaşanabilir. İster kişisel ister kurumsal olsun, bu tür olası durumlar göz önünde bulundurularak düzenli olarak yedekleme yapılmalıdır. Yedekleme işini ise tercihinize göre bu iş ile uğraşan bir şirketten ücret karşılığı danışmanlık hizmeti alarak gerçekleştirebileceğiniz gibi kendi çabalarınızla da gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda da ücretsiz olarak kendi yedekleme sistemininizi kurabileceğiniz Bacula yedekleme yazılımı anlatılacaktır.

1 BACULA
Bacula ile ağınızda bulunan farklı makinelerden yedek alma, yedekten geri dönme ve yedeklerin doğrulanması gibi süreçler rahatlıkla yönetilebilir. Bacula; ağ tabanlı, açık kaynak kodlu, istemci-sunucu mimarisi ile çalışan, on yıldan daha uzun süredir kararlı sürümü bulunan, bir çok farklı istemciden yedek alabilen, depolama birimi olarak tape/disk/dvd gibi pek çok farklı medyayı kullanabilen gelişmiş bir yedekleme yazılımıdır. Kolay bir yönetim arayüzü olduğu gibi kendisine ait güçlü bir yönetim konsolu üzerinden de komutlar aracılığı ile yedek alma ve yedekten dönme işlemleri yönetilebilmektedir.

Bacula sunucusu yedek alma prosedürünü ve yedek alınan ortamı yönetir. Bu sunucu; dosya, gün ve saat bazında yedekten geri dönüşleri kolaylaştırabilmek amacıyla üzerinde bulunan veya başka bir sunucuda bulunan veritabanı üzerine yedek alma kayıtlarını kataloglayabilir. Veritabanı olarak MySQL, PostgreSQL veya SQLLite desteği bulunmaktadır. Sunucu tarafında Linux, FreeBSD, Solaris ve CentOS kullanılabilir. İstemci tarafı ise sunucudan gelen talimatlara göre gerekli yedekleme ve yedekten dönme işlemini gerçekleştirir. Dolayısıyla istemci tarafında sadece sunucu (Bacula server/director) ile bağlantı kurup talimatları almayı sağlayan, alınan yedeklerin aktarılacağı sunucuyla bağlantıyı sağlayan küçük bir uygulama çalıştırılır. Bundan dolayı istemci tarafında Linux, Windows ve Mac'a kadar hemen hemen tüm işletim sistemlerinin yedeği alınabilecek şekilde daha geniş bir yelpazede destek sağlanmaktadır. Aşağıdaki resimde yedeği alınacak olan bacula istemcisi ile bacula sunucusunun yedek alma işlemi sırasındaki etkileşimi basit bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır.

calisma_prensibi.png
Şekil 1 - Bacula yedekleme sistemi çalışma mekanizması

Bacula’nın ağ tabanlı sunucu-istemci mimarisi ile çalışan bir yapısı olduğundan bahsetmiştik. Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere yedek alma sürecinde ilk olarak ağ üzerinden sunucu istemci ile bağlantı kurar ve istemcinin yapması gereken talimatları aktarır. Bu talimatlar, hangi dosyanın hangi yöntem ile yedeğinin alınacağı, nerede ve ne şekilde saklanacağı gibi bilgileri kapsamaktadır. İstemci, sunucu tarafından kendisine gönderilen talimatları alıp bu doğrultuda yedek alma işlemini gerçekleştirir ve alınan yedekleri sunucuya aktarır. Sunucu ise bunları yedekleme ünitesine göndererek kaydeder ve yedek alma sürecini başarılı bir şekilde sonlandırır. Yedekten dönme işleminde ise komut verildikten sonra, Bacula sunucusu veritabanı ile bağlantı kurarak ilgili yedekleri nerede tutulduğu bilgisine ulaşır. Bu bilgiye göre de yedekleme ünitesinden ilgili veriyi çeker ve daha önceden belirtilen yedekten dönme dizini altına kaydedilecek şekilde istemciye gönderir.

1.1 BACULA KURULUMU

Bu bölümde, Bacula’nın sunucu ve istemci tarafında kurulumu, mümkün olduğunca çok ekran görüntüleri ile desteklenerek gerçekleştirilecektir. Sunucu tarafında işletim sistemi olarak CentOS 6.5 versiyonu, veritabanı olarak MySQL kullanılarak gerçekleme yapıldığı için Bacula sunucusunun CentOS makine üzerinde MySQL veritabanı kullanılacak şekilde nasıl kurulduğu anlatılacaktır. İstemci tarafında ise uğraştırıcı pek bir şey olmadığından ve hemen hemen her sistemde aynı ayarların yapılıyor olmasından dolayı, tüm istemcilerdeki kurulumu göstermek yerine örnek olması adına sadece Ubuntu işletim sistemine sahip istemciler üzerinde Bacula Client programının kurulumuna yer verilecektir.

1.1.1 CentOS Üzerine Bacula Server/Sunucu Kurulumu

1. Komut satırı kullanılarak Bacula ve MySQL server kurulumları aşağıdaki komut çalıştırılarak gerçekleştirilir. İlgili ekran görüntüleri komutlardan sonra gösterilmiştir.

# yum -y install bacula-director-mysql bacula-console bacula-client bacula-storage-mysql mysql-server mysql-devel
centos_1.png

centos_2.png
2. Aşağıdaki komutun ilk kısmı ile MySQL sunucusu başlatılır. Sonra yani komutun ikinci kısmı ise mysql servisinin, bilgisayarın her yeniden başlaması sonrası otomatik olarak başlatılmasını sağlayacak olan işlemi gerçekleştirmektedir:

# service mysqld start && chkconfig mysqld on
centos_3.png
3. MySQL root kullanıcısı için aşağıdaki komut çalıştırılarak şifre oluşturulur. (Burada anlatılan kurulumda şifre olarak “myrootpassword” kullanılmıştır. Dolayısı ile aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere komutta bulunan <root_şifreniz> kısmına “myrootpassword” yazılmıştır. Sizde kendi şifrenizi yazmalısınız.)

# mysqladmin -u root password <root_şifreniz>
centos_4.png
4. Bu adımda ise Bacula için gerekli olan veritabanı ve tabloların kurulumu gerçekleştirilecektir. Bunun için aşağıdaki komutların sırası ile tek tek çalıştırılması gerekmektedir. Örnek olarak ilk komutun çalıştırılmasına ait ekran görüntüsü paylaşılmıştır:

# /usr/libexec/bacula/grant_mysql_privileges -u root -p
# /usr/libexec/bacula/create_mysql_database -u root -p
# /usr/libexec/bacula/make_mysql_tables -u root -p
# /usr/libexec/bacula/grant_bacula_privileges -u root -p
centos_5.png
Bu komutların sorunsuz bir şekilde çalışması ile bacula isimli varitabanı, tablo ve bacula isimli kullanıcı oluşturulmuş olacaktır.

5. Yukarıdaki komutların çalıştırılması neticesinde oluşturulan bacula isimli kullanıcının MySQL veritabanı bağlantı şifresini vermek için aşağıdaki komut ile root kullanıcısı olarak MySQL’e bağlanılır:

# mysql -u root –p
Bu komutun çalıştırılması ile root kullanıcısının şifresini istenecektir. Yukarıda yani 3. adımda root kullanıcısı için tanımlanan şifre girilerek giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra mysql konsolu açılır. Bu konsolda da sırasıyla şu komutlar çalıştırılır:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("<şifre>") WHERE user='bacula';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit
centos_6.png
Bacula Server kurulumu burada tamamlanmış oluyor. Bundan sonraki adım yapılandırma dosyalarının ayarlanması. Fakat bu başlık altında sadece kurulumlar ele alındığı için konfigürasyonların nerede va nasıl yapıldığını ilgili başlık altında detaylı olarak incelenecektir.

Sunucu tarafında Bacula'nın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi adına yapılması gereken bir diğer işlem ise güvenlik duvarı izinlerinin tanımlanmasıdır. Daha sonrada yapılabilir olmasına karşın hazır burada Bacula sunucu kurulumu tamamlanmışken, Bacula’nın kullandığı portlarla ilgili izinlerde güvenlik duvarı üzerinde tanımlanabilir. Bunun için öncelikle aşağıdaki komut çalıştırılarak izinlerin tanımlayacağı dosya açılır:

# vi /etc/sysconfig/iptables
Bu dosyanın içerisine, en alt satırında bulunan COMMIT komutundan ve varsa engelleme kurallarından önce olacak şekilde aşağıdaki komutlar kopyalanır ve kaydedilip çıkılır.

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9101 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9102 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 9103 -j ACCEPT
Son olarak da yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için iptables yeniden başlatılır. Bunun için ise şu komutlardan biri çalıştırılabilir:

# service iptables restart veya # /etc/init.d/iptables restart
1.1.2 Ubuntu Üzerine Bacula Client/İstemci Kurulumu

Bacula istemci yazılımının ubuntu kurulu bir makineye kurulumu aşağıdaki komutun çalıştırılması ile gerçekleştirilir. Kurulum için başka hiçbir şey yapmaya gerek yoktur fakat kullanım için burada da bazı yapılandırma ayarları yapılması gerekmektedir. Bu ayarlar da yine ilgili başlık altında anlatılacaktır.

$ sudo apt-get install bacula-client

1.2 BACULA YAPILANDIRMA DOSYALARI - AYARLARI

1.2.1 Sunucu Tarafındaki Yapılandırmalar

Yapılandırma dosyaları /etc/bacula/ dizini altında bulunmaktadır. Bu dizin altında 4 tane temel olmakla beraber bat console kullanılacaksa bu da dahil 5 tane yapılandırılması gereken dosya vardır; Bacula-dir.conf, bacula-fd.conf, bacula-sd.conf, bconsole.conf ve bat.conf . Bu yapılandırma dosyalarında birbiri ile alakalı olan tanımlamalar bulunmaktadır. Bu tanımlamalar nerede yapılıyor ve daha sonra nerede nasıl kullanılıyor sorusuna cevaben öncelikli olarak Bacula’nın kendi dökümanlarında da paylaştığı aşağıdaki resim incelenmeli ve anlaşılmalıdır.

bacula_files.jpg
Şekil 2 - Yapılandırma dosyaları arasındaki ilişki
bacula-dir.conf

Director {
Name = BaculaSunucusu-dir
DIRport = 9101
QueryFile = "/usr/libexec/bacula/query.sql"
WorkingDirectory = "/var/spool/bacula"
PidDirectory = "/var/run"
Maximum Concurrent Jobs = 1
Password = "sunucuSifresi"
Messages = Daemon
}

JobDefs {
Name = "DefaultJob"
Type = Backup
Level = Full
FileSet = "Full Set"
Schedule = "WeeklyCycle"
Storage = File
Messages = Standard
Pool = File
Priority = 10
Write Bootstrap = "/var/spool/bacula/%c.bsr"
}

Job {
Name = "ubuntu - Backup"
JobDefs = "DefaultJob"
Client = ubuntu-Client-fd
}
FileSet {
Name = "Full Set"

Include {
Options {
signature = MD5
}
File = /usr/sbin
File = /etc
}

Exclude {
File = /var/spool/bacula
File = /tmp
File = /proc
File = /tmp
}
}

Schedule {
Name = "WeeklyCycle"
Run = Full 1st sun at 23:05
Run = Differential 2nd-5th sun at 23:05
Run = Incremental mon-sat at 23:05
}

Client {
Name = ubuntu-Client-fd
Address = 192.168.20.20
FDPort = 9102
Catalog = MyCatalog
Password = "ubuntuSifresi"
File Retention = 30 days
Job Retention = 6 months
AutoPrune = yes
}
Storage {
Name = File
Address = 192.168.40.40
SDPort = 9103
Password = "yedekMakinesiSifresi"
Device = FileStorage
Media Type = File
}

Catalog {
Name = MyCatalog
dbname = "bacula"; dbuser = "bacula"; dbpassword = "baculauserpassword"
}

Console {
Name = BaculaSunucusu-mon
Password = "monitorSifresi"
CommandACL = status, .status
}

bacula-sd.conf

Storage {
Name = BaculaSunucusu-sd
SDPort = 9103
WorkingDirectory = "/var/spool/bacula"
Pid Directory = "/var/run"
Maximum Concurrent Jobs = 20
}

Director {
Name = BaculaSunucusu-dir
Password = "yedekMakinesiSifresi"
}

Director {
Name = BaculaSunucusu-mon
Password = "monitorSifresi"
Monitor = yes
}

Device {
Name = FileStorage
Media Type = File
Archive Device = /home/bacula/Backup
LabelMedia = yes;
Random Access = Yes;
AutomaticMount = yes;
RemovableMedia = no;
AlwaysOpen = no;
}

bconsole.conf

Director {
Name = BaculaSunucusu-dir
DIRport = 9101
address = 192.168.40.40
Password = "sunucuSifresi"
}
2.2.2 Ubuntu İstemcisi Tarafındaki Yapılandırmalar

Ubuntu istemci tarafında yukarıda bahsi geçen dosyalardan sadece –fd.conf uzantılı olanı üzerinde ayarlama yapılması gerekmektedir. Bunun için /etc/bacula/ dizini altında bulunan bacula-fd.conf dosyası gerekli değişiklikler yapılmak üzere herhangi bir metin editörü ile açılır.

Director {
Name = BaculaSunucusu-dir
Password = "sunucuSifresi"
}

Director {
Name = BaculaSunucusu-mon
Password = "monitorSifresi"
Monitor = yes
}

FileDaemon {
Name = ubuntuClient-fd
FDport = 9102
WorkingDirectory = /var/lib/bacula
Pid Directory = /var/run/bacula
Maximum Concurrent Jobs = 20
}

Messages {
Name = Standard
director = BaculaSunucusu-dir = all, !skipped, !restored
}
BaculaSunucusu-dir: Bacula sunucusunda bulunan ve bacula-dir.conf dosyası içerisinde tanımlanan Director bloğu içindeki "Name" parametresine karşılık gelen değerdir. Bacula sunucusununda tanımlanan isim ile buraya yazılan isimler farklı olursa, yanlış tanımlama yapılmış olacaktır ve dolayısı ile sunucu bu istemci ile bağlantı kuramayacaktır.

BaculaSunucusu-mon: Bu makineye erişip bu makine hakkındaki durum(status) bilgilerini sistem yöneticisinin görüntülemesini sağlamaya yarayan programcık için yine bacula-dir.conf dosyası içerisinde yer alan "Console" bloğu içindeki "Name" parametresine karşılık gelen değerdir.

sunucuSifresi: Bu istemci üzerinde işlem yapmak isteyen sunucu, bağlantı kurarken şifre girerek giriş yapmak durumundadır. Bu giriş esnasında kullanılacak şifredir. Bu şifre sunucuda bulunan bacula-dir.conf dosyası içerisinde bu istemciye ait "Client" bloğu tanımlanırken yazılan şifredir.

monitorSifresi: BaculaSunucusu-mon bu makineye bağlanırken giriş yapmak için bir şifre kullanır. Girmiş olduğu şifre buraya yazılan şifre ile aynı ise bu istemciyle bağlantı kurabilir. Buraya yazılacak olan şifre de yine sunucu üzerinde bulunan bacula-dir.conf dosyasında "Console" bloğunda tanımlanmış olan şifredir.

ubuntu-Client-fd: Bu istemci makine için tanımlanan isimdir. Sunucu makinesinden bu makineye erişilebilmesi için burada tanımlı olan isim sunucuda bulunan bacula-dir.conf dosyasında bu istemci için yapılan Client tanımında kullanılır.

Yapılandırma dosyasının uygun bir biçimde değiştirilmesinin ardından bacula-fd başlatılmalıdır:

# service bacula_client start
Bacula istemcisini, her sistem açılışında aktif hale getirmek için bir sefere mahsus şu komut çalıştırılmalıdır:

# service bacula_client on
Yapılan değişikliklerden sonra değişikliklerin aktif olabilmesi için bacula file service yeniden başlatılmalıdır.

# service bacula-fd restart


2. BACULA YÖNETİMİ İÇİN GRAFİK ARAYÜZ KURULUMU
Bacula'nın yönetimi için güçlü bir konsol (bconsole) arayüzü bulunmaktadır. Fakat günümüzde yapılan işlerin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için varsa grafiksel arayüzlerin kullanımı tercih edilmektedir. Bacula yönetimi için de bir çok grafiksel araç/program bulunmaktadır; Bacula-Web, BAT Console, Webmin, WeBacula, Bacuview, Reportula. Bu projelerin/programların her biri birbirinden güzel birer çalışmanın ürünüdür. Bunlardan herhangi biri kurularak Bacula yönetimi grafiksel bir arayüz aracılığı ile sağlanabilir. Bu döküman kapsamında örnek olması amacıyla masaüstü uygulaması formatında olan bir programın kurulumu göterilecektir.

2.1 BAT(BACULA ADMİNİSTRATİON TOOL) ARAYÜZÜ

BAT Console; Bacula yedekleme sisteminin, kullanıcı dostu sade bir arayüz ile yönetilebilmesine imkan tanımaktadır. Kurulumu ve kullanımı gayet kolay bir araçtır. CentOS sunucusu üzerinde BAT kurulumu şu komutla gerçekleştirilir:

# yum -y install bacula-console-bat
Kurulum bittikten sonra ise konfigürasyon dosyasında küçük bir değişiklik yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile konfigürasyon dosyasını açalım ve içeriğini uygun şekilde değiştirelim.

# vi /etc/bacula/bat.conf
bat.conf
Director {
Name = BaculaSunucusu-dir
DIRport = 9101
address = 192.168.140.140
Password = "sunucuSifresi"
}
Kurulum ve konfigürasyon ayarları doğru bir şekilde yapıldıysa Bat Console’a erişim aşağıdaki gibi sağlanır.

bacula-console-bat.png
Bat Console açılırken kullanıcı adı ve şifre istemektedir. Webmin’de olduğu gibi burada da kullanıcı adı root ve şifresi kendi root kullanıcınızın şifresidir.

bat-passwd.png
bat-console-open.png


3. YEDEK ALMA ve YEDEKTEN DÖNME
Tercihinize göre yukarıda bahsi geçen görsel arayüze sahip herhangi bir programı kurarak Bacula yönetimini, yedek alma ve yedekten dönme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu döküman kapsamında ise yukarıda kurulumu yapılan BAT Console ve bahsi geçen bconsole programlarının nasıl kullanıldığını da göstermek amacıyla yedek alma işlemi BAT Console; yedekten dönme işlemi ise bconsole kullanılarak gösterilecektir.

3.1 BAT Console ile Yedek Alma

Bat Console arayüzü açılır. Öncelikli olarak sunucunu durumunun gözlemlenebildiği Director Status penceresinin açılması mantıklı olacaktır. Bunun için aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan kırmızı kutucuklar sırası ile tıklanmalıdır. Bu pencere sayesinde sunucu üzerinde olan bitenler anlık olarak gözlemlenebilmektedir. Bacula yazılımı ile yapılacak olan her bir işlem (yedek alma, yedekten dönme, vb.) için bir iş (Job) tanımı yapılır. Tanımlanmış olan işler ise Jobs penceresi altında gösterilmektedir. Doküman kapsamında yukarıda verilen örnekten sapmadan burada da Ubuntu kurulu bir istemciden yedek alma işleminin nasıl yapılacağı gösterilecektir. Yapılandırma dosyalarında ubuntu istemcisinden yedek almak için “ubuntuClientBackup” isimli bir iş tanımlamıştı. Tanımlı olan diğer tüm işler gibi bu isim ile kayıtlı olan iş de Jobs penceresi altında görüntülenecektir.

bat-console-backup-1.png
Çalıştırılmak istenen iş (ubuntuClientBackup) üzerine gelerek farenin sağ tuşu ile tıklanır ve o iş ile ilgili yapılabileceklerin listesi görüntülenir. Seçilen işin çalıştırılabilmesi için bu listenin en sonunda bulunan RunJob seçeneğine tıklanır.

bat-console-backup-2.png
Bundan sonraki aşamada aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere çalıştırılmak istenilen iş ile ilgili detaylı bilgiler gösterilip onay beklenmektedir. Burada OK diyerek yedek alma işlemi başlatılır.

bat-console-backup-3.png
Çalışan işlerin durumunu gözlemlemek için Director Status penceresine geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere biraz önce başlattığımız yedek alma işi 51 id numarası ile çalışan işler kategorisinde görüntülenmektedir.

bat-console-backup-4.png
Yedek alma işleminin süresi, alınan yedeğin boyutu gibi bazı parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Belli bir süre sonra yedek alma işlemi tamamlanacak ve bu artık çalışan işler değil tamamlanmış işler kategorisinde gösterilecektir. Aşağıdaki gibi çalıştırdığınız iş başarılı bir şekilde sonlanırsa, yapılandırma dosyalarında yedek alma işlemi için belirttiğiniz dizine alınan yedek başarılı bir şekilde kaydedilmiş olacaktır.

bat-console-backup-5.png
3.2 bconsole ile Yedekten Dönme

Öncelikli olarak bconsole komutu ile bconsole aracı çalıştırılır. Bu aracın kendisine has olan birkaç komutu vardır. Grafik arayüzü kullanılarak yapılan tüm işlemler bu komutlar aracılığı ile buradan da yapılabilmektedir. Bu komutlar hakkında detaylı bilgiyi Bacula’nın kendi sitesinde yayınlamış olduğu dökümanlarda bulablirsiniz. Şimdi burada yedekten dönme işlemi gerçekleştireleceği için bu komutlardan biri olan restore komutu kullanılacaktır. Yukarıda yedeği alınan ubuntu istemcisi için yedekten dönme işlemine ait ekran görüntüsü aşağıda görüntülenmektedir.

bconsole_restore_1.png
bconsole_restore_2.png
bconsole_restore_3.png
Bu işlemin başarılı bir şekilde sonlanması ile /etc/bacula/bacula-dir.conf yapılandırma dosyasın içerisinde tanımlanan ubuntu istemcisi için yedekten dönme işleminde kullanılan ubuntuRestoreFiles isimli iş tanımı içerisinde belirtilen dizin altına yedekten döndürülen veriler kaydedilecektir.

[……]
Job {
Name = "ubuntuRestoreFiles"
Type = Restore
Client= ubuntu-fd
FileSet="ubuntuFileSet"
Storage = File
Pool = File-ubuntu
Messages = Standard
Where = /root/bacula/Restore # Yedekten dönülecek dizin
}
[……]
Yukarıdaki örnek yapılandırmaya göre yedekten döndürülen veriler ubuntu istemcisinde /root/bacula/Restore dizinine kaydedilecektir. İstemci tarafında böyle bir dizin olmasına gerek yoktur. Bacula root kullanıcı hakları ile çalıştığı için bu dizini kendisi oluşturabilmektedir.


4. SONUÇ
Bir yedekleme yazılımı olan Bacula tanıtıldı, kurulumu yapıldı ve detaylı kullanımını gösterildi. Bu yazılımın grafik arayüzüne sahip programlar aracılığı ile nasıl yönetilebileceğine değinilerek örnekler yapıldı. Sonuç olarak; açık kaynak kodlu, sade bir dil kullanılarak dökümante edilmiş, ücretsiz olarak sunulan, grafik arayüzünden yönetilebilme imkanı olan, yapılan örnek yedek alma ve yedekten dönme işlemlerinde de görüldüğü üzere kullanımı da gayet basit ve kolay olan Bacula yazılımını kullanarak olası bir felakat senaryosuna karşı verilerinizin yedeğini alabilirsiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Sayfa:
  • 1
Sayfa oluşturma süresi: 0.208 saniye

NDK Hoş Geldin

Ders Kafe Anketi

Uzaktan Eğitim sistemini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz?

loader
Bu anket sona erdi Oca 04 2021 at 08:00 PM
Tüm anketleri görüntüleyin