8.Sınıf Türkçe Dersi Fiilimsi Konu Anlatımı

 

FİİLİMSİLER

Eylem anlamını korumakla birlikte cümlede ad, sıfat, bağlaç ya da zarf görevini üstlenmiş söz- cüklerdir.

 

 

Fiilimsiler anlamları ve görevleri bakımından üçe ayrılırlar:

1.  İsim-fiiller

2.  Sıfat-fiiller

3.  Bağ-fiiller

  

dir.


1.  İsim-Fiil

“-mak, -mek; -ma, -me; -ış, -iş, -uş, -üş” eklerini alarak cümlede yan cümlecik olan sözcükler-

 

Örnek: Çalışmak insanı yormaz. isim-fiil

Aramayı hiç düşünmedin mi? isim-fiil

Bebeği tutuşu beni korkuttu. isim-fiil


 


 

 

2.  Sıfat-Fiil

“-an -en; -acak, -ecek; -mış, -miş, -muş, -müş; -r, -ar, -er; -dık, -dik, -duk, -dük, -maz, -mez” eklerini alarak cümlede yan cümlecik olurlar.

 

Örnek: Ağlayan bebeği, kimse susturamadı. sıfat-fiil

Gelecek güzel günlerde buluşmak dileğiyle! sıfat-fiil

Yırtılmış kâğıtları cebine tıkıştırdı. sıfat-fiil

Koşar adımlarla yanımıza geldi. sıfat-fiil

Kalabalıkta tanıdık birkaç yüz aradı.

sıfat-fiil

Çıkmaz sokağa girdiğimizi anlamıştık. sıfat - fiil

 

3.  Bağ-Fiil

“-ıp, -ip; -arak, -erek; -ınca, -ınce; -dıkça, -dikçe; -madan, -meden; -alı, -eli; -ken” eklerini ala- rak bir yan cümleciği ana cümleye ya da iki cümleyi birbirine   bağlarlar.

 

 

Örnek: Ödevini verip yerine geçti. bağ-fiil

Düşünerek konuşmalısın.       bağ-fiil

 


 

Örnek: Büyüyünce yazar olacağım. bağ-fiil

O, anlattıkça olayı hatırlıyordum. bağ-fiil

Yemeklerinizi bitirmeden gidemezsiniz.

bağ-fiil

Havalar soğuyalı dışarı çıkmıyor. bağ-fiil

Çocukken bisiklete binmeyi çok severdim. bağ-fiil

 

 

Örnek: Çalışmasını tamamlayıp öğretmenine verdi.

Bu cümlede bağ-fiil, cümlede öncelik - sonralık ilişkisi kurmuştur: Önce çalışmasını tamam- ladı, sonra öğretmenine verdi.

 

 

Örnek:  Bütün akşamı kitap okuyarak geçirdi.

Bu cümlede bağ-fiil, eylemin nasıl olduğunu anlatmaktadır.

 

 

Örnek: Seni karşımda görünce çok şaşırdım.

Bu cümlede bağ-fiil, neden - sonuç ilişkisi kurmuştur.

 

 

Örnek:  İşi bitirmeden gidemezsiniz.

Bu cümlede bağ-fiil, koşul - sonuç ilişkisi kurmuştur. “Gidebilmesi işin bitmesine bağlıdır.”

 

 

Örnek: Onunla karşılaşmayalı çok değişmiş.

Bu cümlede bağ-fiil, başlama zamanı - sonuç ilişkisi kurmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiilimsiler ile Fiil ve İsim Soylu Sözcükler Arasındaki Farklar

Fiilimsiler bir yandan fiil özelliği gösterirken bir yandan da cümlede ad, sıfat, bağlaç ya da zarf görevini üstlenirler.

Bir sözcüğün fiilimsi olup olmadığını anlamak için sözcüğün cümledeki kullanımına bakmak gerekir.

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin