Yazılı soruları,konu Özetleri,etkinlik,testler

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Konu Özetleri

Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Acaba bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde olmayan ya da hayvan hücresinde olup bitki hücrelerinde bulunmayan kısımlar var mı? Her iki canlı hüc­resinde bulunduğu halde birbirinden farklı yapıda kısımlar olabilir mi?

Yukarıdaki şekli veya okulunuzdaki hücre model ya da levhalarını incelediği­nizde bitki ve hayvan hücreleri arasında bazı temel farklılıkları göreceksiniz.

Bu farklılıklar dışında hayvan hücresinde hücrenin çoğalması sırasında görü­len sentrozom adı verilen organel bitkilerde bulunmaz. Yalnız bitkilerde bulunan hücre çeperi sert yapılı bir zardır. Hücreye destek sağlar, onu korur. Geçirgen bir zardır. Ancak geçirgenliği hücre zarındaki gibi seçici değildir.

Bitki ve hayvan hücrelerinin yapıları arasındaki bu farkları öğrendiniz. Bunla­rın dışında hücreler arasında başka farklılıklar da vardır.

Canlıların bazıları tek hücreli, bazıları ise çok hücreli yapıya sahiptir, ister çok hücreli isterse tek hücreli canlıya ait olsun tüm hücreler canlıdır. Tek hücreli can­lılarda tüm vücut bir tek hücreden oluştuğu için bir iş bölümüne gerek yoktur. Hücre tek başına tüm yaşamsal etkinlikleri yapabilir. Bu nedenle örneğin, kamçı, kirpik gibi hareket sağlayan bazı değişik organeller bulunur. Bakteri dediğimiz tek hücreli mikroskobik canlılarda çekirdek bulunmaz. Kalıtsal yapılar sitoplazma içinde dağınık olarak yer alır.

Aşağıdaki çizelgede hayvan ve bitki hücrelerindeki başlıca farklar özetlen­miştir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

2017-2018 6.Sınıf Yazılı Soruları

2017-2018 6.Sınıf İçeriği