Mikroskop ve Özellikleri

            Gözle görülemeyen canlıları ve cisimleri incelemek için kullanılan araçlara mikroskop denir.

▪          İlk mikroskop 1590 yılında babası gözlükçü olan Zacharais tarafından yapılmıştır. (Gözlük merceğinin altından geçen örümceği tesadüfen görmüştür. İlk mikroskopla incelenen canlı piredir. İlk mikroskop, birkaç merceğin üst üste konmasıyla oluşan basit bir düzeneğe sahiptir).

▪          Mikroskopla, gözle görülemeyen canlıları ilk inceleyen bilim adamı Antonie Van Leeuwenhoek’tur (Lövenhuk). Lövenhuk incelediği göl suyunda tek hücreli canlıları görmüştür. (Gördüğü bu canlılarını ne olduğunu anlamamasına rağmen bakterileri keşfetmiştir). (17.yy da manifaturacılık–terzilik– yaparken büyüteçte kumaşların kalitesini incelerken merceklerden yararlanmış ve kendi ışık mikroskobunu yapmıştır. 500 mikroskop yapmış ve nesneleri 300 kat büyütebilmiştir).

▪          Günümüzde kullanılan ışık mikroskobundan daha fazla büyütme özelliğine sahip olan elektron mikroskobu ilk kez 1940 yılında Ruska ve Mahl tarafından bulunmuştur.

 

a)         Mikroskobun Bölümleri       :

▪          Mikroskoba bakılan ve içinde mercek olan bölüme oküler denir.

▪          Oküler gibi mercek bulunduran ve büyütmeyi sağlayan bölüme objektif denir.

▪          İncelenecek cismin üzerine konulduğu kısma tabla (nesne tablası) denir.

▪          Oküler ve objektifleri tutan parçaya gövde kolu denir. (Mikroskop, buradan tutularak taşınır).

▪          Işığın geldiği ve ışığın şiddetinin değiştirildiği kısma diyafram (iris diyafram) denir.

▪          Mikroskobu ayakta tutan parçaya ayak (alt kaide) denir. (Mikroskop elde taşınırken bir elde alttan bu bölgeyi desteleyecek şekilde tutulmalıdır).

▪          Objektifin değiştirilmesini sağlayan döner kafaya döner objektif yuvası (hareketli revolver) denir.

 

▪          Görüntüyü ayarlamak için kullanılan düğmelere kaba ve ince ayar düğmeleri denir. (İnce ayar düğmesi daha hassas ayarlar sağlar. Görüntü kaba ayarla bulununca bu düğme sayesinde en net görüntü bulununcaya kadar ayar yapılır.)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin