Yazılı soruları,konu Özetleri,etkinlik,testler

5.Sınıf Türkçe Dersi Konu Özetleri

Sıfat(Ön ad):Kendisinden sonra isim gelen ismin şeklini, durumunu, sayısını kısacası özelliklerini belirten sözcüklere denir.

!UYARI! :Sıfatlardan sonra mutlaka isim gelmelidir.

        Sıfatla üçe ayrılır. Bunlar:

·         Niteleme Sıfatı

·         Belirtme Sıfatı

·         Unvan Sıfatı

 

Niteleme Sıfatı:İsmin önüne gelir. İsmin şekil, durum, renk, hareket gibi özelliklerini niteleyen sıfatlardır. Niteleme sıfatlarını belirleyebilmek amacıyla isme “nasıl” sorusu sorulur.

Örnek:

·         mavikalem:  Burada ‘’mavi’’ sözcüğü ismi renk yönünden belirttiği için niteleme

sıfat isim sıfatıdır. Bunu isme yani ‘’kalem’’ sözcüğüne nasıl sorusunu sorarak                  

bulabiliriz. (nasıl kalem)

 

·         mutluaile:  (hangi aile: mutlu aile)

sıfatisim

Belirtme Sıfatı: Belirtme sıfatı adı üstünde ismin belirtir. Belirtme sıfatları 4’e ayrılır.

·         İşaret Sıfatı

·         Belgisiz Sıfat

·         Soru Sıfatı

·         Sayı Sıfatı

 

1.İşaret Sıfatı: İsimleri işaret yoluyla belirtir. İsme ‘’hangi’’ sorusunu sorduğumuzda anlamlı bir cevap alırsak bu sıfat işaret sıfatıdır.

Örnek:

·         diğertoka: Burada ’’diğer’’ sözcüğü ismi işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Bunu isme                                                      

sıfat  isim      yani  ‘’toka’’ sözcüğüne hangi sorusunu sorarak bulabiliriz.(hangi toka)

 

·         ötekiçocuk : (hangi çocuk: öteki  çocuk)

sıfat   isim

 

 

2.Belgisiz Sıfat:Varlıkların özelliklerini ‘’belirsiz’’ olarak gösteren sıfatlara belgisiz sıfat denir.

Örnek:

·         birkaçadam: Sıfatta belirsizlik vardır.

sıfat isim

 

·         birrenk:  (‘’herhangi bir’’ anlamı var.)

sıfatisim

 

3.Soru Sıfatı: Varlıkların özelliklerini, sayılarını ve niteliğini soru şeklinde belirten sıfatlarasoru sıfatı  denir.

Örnek:

·         hangielbise: Sıfat ‘’şu’’ , ‘’sarı’’ gibi sözcüklerle anlamlı oluyorsa bu soru sıfatıdır.

sıfat isim

 

·         kaççocuk: Sıfat ‘’üç’’ , ‘’birçok’’ gibi sözcüklerle anlamlı oluyorsa bu soru sıfatıdır.

sıfat  isim

 

4.Sayı Sıfatı: Varlıkları sayı yönünden belirten sözcükler sayı sıfatı denir. Sayı sıfatları 42’e ayrılır:

·         Asıl Sayı Sıfatı

·         Sıra Sayı Sıfatı

·         Üleştirme Sıfatı

·         Kesir Sayı Sıfatı

 

1.Asıl Sayı Sıfatı:Günlük hayatta kullandığımız sayılardır.

Örnek:

·         İkielma

sıfat isim

 

·         ontost

sıfat isim

 

2.Sıra Sayı Sıfatı: Sıfata ‘’-nci’’ eki  gelir.

Örnek:

·         İkincielma

Sıfat   isim

 

·         Dördüncütost

Sıfat           isim

 

3.Üleştirme Sıfatı: Sıfata ‘’-er’’ eki gelir.

 

Örnek:

 

·         İkişerelma

Sıfat    isim

 

·         Onartost

Sıfat  isim

 

4.Kesir Sayı Sıfatı: Sıfat bir kesir ifade ettiğinde kesir sayı sıfatı olur.

 

Örnek:

 

·         Yarımelma

Sıfat    isim

 

·         Yüzde yirmikar

Sıfat         isim

 

5.Unvan Sıfatı:İnsanların mesleklerini, rütbelerini, lakap vb. özelliklerini anlatır.

!ÖNEMLİ NOT! : Unvan sıfatları addan sonrada gelebilir.

 SIFAT + İSİM   veya    İSİM + SIFAT

Örnek:

 

·         DuyguÖğretmen : İsim sıfattan önce gelmiştir. Meslek bildiriyor.

İsim     sıfat

 

·         GaziMustafaKemalAtatürk: Sıfat isimden önce gelmiştir. Rütbe bildiriyor.

 

!UYARI!:Sıfatın olduğu her yerde ‘’sıfat tamlaması’’ vardır.

Örnek:

·         Yuvarlakmasa

İki sözcükten oluşur.

Sıfat tamlamasıdır.

!UYARI! : Bisikleti iyisürdü.

Sıfateylem

 

değildir. Kendisinden sonra isim gelmemiş.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

2017-2018 5.Sınıf Yazılı Soruları

2017-2018 5.Sınıf İçeriği