Yazılı soruları,konu Özetleri,etkinlik,testler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu Özetleri

Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıklarının Genel Özellikleri

GENEL ÖZELLİKLERİ:

   Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.

  • Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.
  • Genellikle site (kent) devleti biçiminde  oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site)
  • Çok tanrılı din yaygındır.(ilk tek tanrılı din İbranilerdedir)

Yönetim anlayışları tanrısal (teokratik)

  • Bütünüyle tanrısal:  Mısır (tanrı kral)
  • Yarı tanrısal: Mezopotamya (rahip kral)

İLKLER

q  İlk Tarih Yazıcılığını HİTİT’ler başlatmıştır.

q  (ANAL-YILLIK)

q  İlk parayı LİDYALILAR kullandı.

q  İlk yazıyı SÜMERLER kullandı (Çivi Yazısı).

q  İlk Takvimi MISIR Medeniyeti kullandı (Güneş Yılı esaslı takvim).

q  İlk Yazılı Kanunları yapan ve ilk Hukuk Devleti SÜMERLER dir.

q  İlk Alfabeyi FENİKE liler kullandı.

q  İlk yazılı antlaşma (Hitit-Mısır) KADEŞ Antlaşmasıdır.

q  İlk atlı birlikleri oluşturan  ASUR lulardır.  

q  İlk Merkezi Devlet AKAD lardır.

q  İlk büyük İmparatorluk AKAD lardır.

q  İlk tek tanrılı din MUSEVİLİK’tir ve bu dini benimseyen kavim İBRANİLER’dir.

q  İlk Federal Devlet URARTULAR’dır.

q  İlk Cumhuriyet rejimi ROMA’da uygulandı.

q  İlk siyasi örgütlenme SÜMER’lerde görülür.

q  İlk Derebeylik ÇİN’dedir.

q  İlk doğrudan demokrasi YUNAN’dadır.

q  Anadolu’da ilk Siyasi Birliği kuranlar HİTİTLER’dir.

q  Anadolu’da ilk Meşruti yönetim HİTİT’lerde.

q  “On iki levha kanunları” Avrupa hukukunun alt yapısını oluşturur.

q  İlk kara koloniciliği ASUR, ilk deniz koloniciliği FENİKELİLER’de başlamıştır.

q  İlk Çağ’da Kara Ticaretinin öncüleri:

ü  ASUR, PERS, LİDYA.

q  Deniz ticareti: FENİKE, İYON, YUNAN.

q  Pön Savaşları: Romalılar ile Fenike (Kartaca) arasında olmuştur.

q  İlk boğazlar savaşı AKA’lar ile TRUVA’lılar arasında yapılmıştır.

 

q  Tapates adındaki kilimler FRİGLER’de görülür.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

2017-2018 5.Sınıf Yazılı Soruları

2017-2018 5.Sınıf İçeriği