PARMAK OYUNLARI

   El ve parmak kaslarını geliştirme , boyama ,kalem tutma oyunları:

   1. Elma,armut toplama

   2.Parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yaptırma.

   3.Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesi çıkarmalarını isteyiniz.

   4.Direksiyon çevirme hareketi

   5.Oyun hamuruyla serbest çalışmalar yapma.

 

 

    PARMAK OYUNU

·         Bir küçük serçe varmış.       

·         Bir yuvada yaşarmış

·         Havada uçarmış

·         Ağaçların dalına konarmış

·         Etrafı seyre dalarmış.

.

 

·         Açıp kapa , açıp kapa

·         El çırpalım oy

·         Açıp kapa ,açıp kapa

·         Kucağına koy

·         Yavaş yavaş parmakların tırmansın

·         Ağzını da aç ama

·         Sakın elini de koyma(eller saklanır).

 

 

·         Benim on parmağım var.

·         Hepsi benim

·         Onlara ben her şeyi yaparım,

·         Sımsıkı kapar,

·         Kocaman açarım.

·         Birbirine kavuştururum,

·         Sonra da arkama saklarım.

 

·         Başparmağım, başparmağım,

·         Nerdesin?Nerdesin?

·         Buradayım efendim

·         Nasılsın efendim?

·         Teşekkür ederim (iki parmak tokalaşır).

 

·         Gürbüz bir parmak,(başparmak gösterilir)

·         Ne hoştur sayı saymak.

·         İşte bunlardan iki,

·         Şimdi de üç oldular,

·         Azıcık çoğaldılar.

·         Dört oldu bunlar bakın,

·         Şaşmayın siz sakın.

·         Beş kardeş ne güzeldir,

·         Hepsi de bir eldedir.

·         Bunlar da oldu altı,

·         Parmaklar ne çoğaldı.

·         Altı ,bir daha yedi,

·         Daha sayma bitmedi.

·         Bunlar da sekiz kardeş,

·         Hepsi ikiz kardeş.

·         Şimdi dokuz oldular,

·         Ne kadar  çoğaldılar

·         Parmaklarım on oldu,

·         Eller parmakla doldu.

 

 

1-El Hareketleri: Çeşitli oyunlar ve hareketlerle öğrencilerin el ve kol kaslarını geliştirebiliriz.
Örnek:öğrenci ayakta elleri havaya uzatılmış vaziyette elma armut toplama hareketleri yapabiliriz. Direksiyon çevirme hareketleri yapabiliriz.Parmak uçlarıyla sıraya vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılmasını sağlayarak parmak kaslarını geliştirebiliriz.

PARMAKLARIM
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
tekerlemesini şarkı olarak parmakları kullanarak söyletebiliriz.

 

 

Kalem Tutma: Birinci sınıfta kalem tutma çok önemli. Edineceği alışkanlık bir ömür boyu sürecektir.İlk günlerde öğretmen çok uyanık olmalı tüm sınıfı yazı çalışmalarında takip etmeli yanlış kalem tutan öğrencilerin bu haraketleri düzeltilmelidir.
Öğenci Kalemi Nasıl Tutmalı: Kalemin gövdesi orta parmağın birinci büklümü ile tırnak arasındaki yumuşak noktaya yerleştirilir. Baş parmak ile işaret parmakları kalemi sıkmadan tutar. Kalemin yazma hareketini  sağlayan baş parmak ve işaret parmağıdır. Kalem uç kısmına yaklaşık 2 cm geriden ve sağa yatık olarak tutulur.Kalem fazla sıkmadan tutulmalıdır.
ÖNEMLİ: Sol elle yazan öğrenciler sağ elle yazı yazmaları için zorlanmamalıdır.

 

 

 1. HAREKET

  Kollarını öne uzatarak sağ elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş,sonra hızlı,sonra daha hızlı) aç, kapa.

  a.Kollarını öne uzat.
  b.Sağ elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
  c.Sağ elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
  ç.Ellerini açıp kapamaya devam et.

 

2. HAREKET:
Kollarını öne uzatarak sol elini, hızı giderek artacak şekilde (önce yavaş,sonra hızlı,sonra daha hızlı) aç, kapa.

a. Kollarını öne uzat.
b.Sol elinin parmaklarını avuç içinde toplayarak elini kapa.
c.Sol elinin parmaklarını öne doğru uzatarak aç.
ç.Ellerini açıp kapamaya devam et.

 

 

 1. HAREKET:

   Lâstiği al. Uçlarından tutarak çek.

  a.Bir elinle lâstiğin bir ucundan tut.
  b.Diğer elinle lâstiğin öteki ucundan tut.
  c.Ellerini zıt yönde hareket ettir.
  ç Ellerini birbirine yaklaştır.

 

 

 1. HAREKET:

  Ellerini göğüs hizasında yumruk yaparak baş parmaklarını kendi ekseninde döndür.

  a.Ellerini göğüs hizasına kadar kaldır.
  b.Baş parmağının dışındaki parmaklarını avuç içine değdirerek topla.
  c.Baş parmağını kendi ekseni etrafında döndür.

 

5. HAREKET:

Baş parmağın serbest, diğer parmakların bitişik durumda iken baş parmağını kendi ekseninde farklı yönlerde döndür.

a.Ellerini,avuç içi yere bakacak şekilde göğüs hizasında kaldır.
b.Baş parmağın dışındaki parmaklarını birbirine birleştir.
c.Baş parmağını yukarıdan aşağıya çevir.
ç.Baş parmağını aşağıdan yukarıya çevir.

 

ÜÇ TOP

Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)
Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)
Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)
Haydi sayalım toplarımızı
Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.

KARDEŞİMİN TOPU

Kardeşimin bir topu var (İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilerek top yapılır.)
Yumuşacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.)
Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır)
Bak vuruyor yavrucak (İki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.)
Borazanı düt..düt.. diye.
Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.)
Bazen de ceee yapıp,
Herkesi güldürür. (İki el ile yüz kapanıp, açılır.)


SAR MAKARAYI

Sar, sar, sar makarayı (iki el döndürülerek sarma hareketi yapılır.)
Çöz, çöz, çöz makarayı (eller ters yönde döndürülerek çözme hareketi yapılır.)
On kilo pekmez (iki elin parmakları öne doğru uzatılıp gösterilir.)
Yala, yala bitmez (iki el sıra ile ağza götürülerek yalama hareketi yapılır.)
Beşi sana, beşi bana (bir el öne uzatılır, diğer el göğse konulur.)
Ayşe… (eller üç kez alkışlanır.)
Fatma… (üç kez alkışlanır.)
Boncuk… (üç kez alkışlanır.)
Aslan geliyor, kaplan geliyor (eller ve kollar sıra ile yana açılır.)
Çekilin yoldan tıp… (kollar birbirine kenetlenip, bağlanır ve sessiz durulur.)

PARMAK KAÇ

Baş parmağım, baş parmağım nerdesin? (İki el arkaya saklanır.)
Buradayım (İki elin baş parmağı önde karşılıklı tutulur.)
Nasılsın efendim? ( Bir elin baş parmağı diğer baş parmağa doğru eğilerek hareket ettirilir.)
Teşekkür ederim. (Diğer baş parmak hareket ettirilir.)
Parmak kaç, parmak kaç (Önce sağ el, sonra sol el sıra ile arkaya saklanır.)
İşaret parmağım…
Orta parmağım…
Yüzük parmağım…
Serçe parmağım…şeklinde parmak oyunu tamamlanır.

ŞAP ŞAP

Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.)
Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.)
Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)
Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.)

ÖRDEK AİLESİ

Bu baba ördek, (baş parmak gösterilir)
Bu anne ördek, (diğer eldeki baş parmak gösterilir)
Bunlar da yavrular, (Elin diğer parmakları gösterilir)
Vak, vak diyorlar, (iki el üst üste konulur, gaga yapılır)
Derede yüzüyorlar.( yüzme hareketi yapılır)
Bir balık görünce, (el alına konularak, izleme hareketi yapılır)
Yakalayıp yiyorlar.( eller hızla vurulup, yakalama ve yeme hareketi yapılır)

İNSANLAR

Uzun insanlar, kısa insanlar (El ile uzun kısa hareketleri yapılır.)
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, (Yüz mimikleri ile ifade edilir.)
Şişman insanlar, zayıf insanlar, (Şişman ve zayıf hareketleri yapılır.)
Hızlı gidenler, yavaş gidenler, (Hızlı, yavaş parmaklarla gösterilir.)
Tembel insanlar, çalışkan insanlar.(Beden hareketleri ile canlandırılır.)

VÜCUDUM

Baş, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)
Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım.( Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)
Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)
Vücuduma sağlık katarım. (Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.)


 

SAĞ EL, SOL EL

İşte sağ elim, havaya kaldırırım (Sağ el yukarı kaldırılır.)
Bu da sol elim gökyüzünü tutarım. (Sol el yukarı kaldırılır.)
Sağ el, sol elime bakar, (Eller karşılıklı tutulur.)
İşte böyle “şap şap
yapar. (İki kez alkışlanır.)

İKİ EV

Tepede iki ev var,(İki el yumruk yapılır öne uzatılır.)
Bu evde Ayşe oturur, ( Sağ el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bu evde Fatma oturur, (Sol el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.)
Bir gün Ayşe evden çıktı, (Sağ elin baş parmağı gösterilir.)
Tepeye tırmandı, (Eller yukarı kaldırılır.)
Tepeden aşağıya indi. (Eller aşağıya indirilir.)
Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. (Sağ elin baş parmağı sağa sola hareket ettirilir.)
Fakat kimseleri göremedi,
Küçük evine girdi, (Sağ elin baş parmağı avuç içine saklanır.)
Ertesi gün Fatma evinden çıktı, (Aynı sözler ve hareketler tekrarlanır.)
Bir başka gün Ayşe ve Fatma, (İki elin baş parmakları kaldırılır.)
Evlerinden çıktılar.
Tepeye tırmandılar,tepeden indiler, (Eller yukarı aşağı hareket ettirilir.)
Ve birbirlerini gördüler.(Baş parmaklar karşılıklı tutulur.)
Ayşe Fatma’ya “Günaydın, nasılsın ?
dedi.
Sonra kol kola girdiler
Ve okula gittiler.
(Sınıftaki çocukların isimleri kullanılarak, değişiklik yapılabilir. )

ÖRÜMCEK KARDEŞ

Örümcek kardeş duvara, (Parmaklar üst üste konur, serçe parmaktan başlanarak parmak uçları oynatılır.)
Tırmandı tırmandı,
Yağmur yağdı yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.)
Örümcek kardeş ıslandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıştırılır.)
Güneş açtı açtı, (Kollar yarım daire şeklinde, yukarıda açılır.)
Örümcek kardeş kurudu,
Yavrularını toplayıp
Uykuya daldı. (Avuç içleri birleştirilip, yanağa konur.)

PENCERE
Odamda küçük bir pencere var (İki el yan yana açılıp, kapatılır.)
Kolunu çevirip açarım (Açma hareketi yapılır.)
Penceremden başımı uzatıp (Baş hafifçe öne uzatılır.)
Sağa sola bakarım. (Baş sağa, sola hareket ettirilir.)
Penceremin önünde temiz hava alırım. (Kollar yana açılıp nefes alınarak ciğerler şişirilir.)
Akşam olunca kapatır, (Kapatma hareketi yapılır.)
Yatağıma yatarım. (Uyuma hareketi yapılır.)

YEŞİL ŞİŞE
Beş yeşil şişe sallanıyor, (Baş parmak açılarak, el sallanır.)
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Bir parmak kapatılır.)
Dört…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(İki parmak kapatılır.)
Üç…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Üç parmak kapatılır.)
İki…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Dört parmak kapatılır.)
Bir…
İçlerinden biri, pat düştü yere.(Beş parmağın tamamı kapatılır.)
Hiç yeşil şişe sallanmıyor.(Baş olumsuz anlamda yanlara sallanır.)

MİKROP
Mikrop çıkmış yürümüş, yürümüş…(Sağ elin baş parmağı sol kol üzerinde yürütülür.)
Bir evin açık kapısından içeri girmiş. (Avuç ortasına gelinir.)
Bir de bakmış merdivenler var,
Başlamış çıkmaya. (Parmaklardan çıkılır.)
Üst kata çıkınca, kapıyı vurmuş. (Elin üst kısmına diğer elle vurulur.)
Tak… tak… kim o ? (Çocuk sesi verilir, sağ baş parmak sallanır.)
Ben. Bay mikrop. (Sağ elin baş parmağı mikroptur.)
Ne istiyorsun? (Çocuk sesi verilerek diğer baş parmak sallanır.)
Seni hasta etmeye geldim. (Mikrobun sesi verilir.)
Yaa… Beni hasta edemezsin. (Hayır anlamında baş iki yana sallanır, işaret parmağı saklanır.)
Bol bol uyudum, (Uyuma hareketi yapılır.)
İyi gıdalarla beslendim, (Eller ağza götürülerek yeme hareketi yapılır.)
Temiz bir çocuğum, (Vücut gösterilir.)
Aşı da oldum, (İşaret parmağı ile, iğne yapma hareketi yapılır.)
Beni hasta edemezsin. (Baş iki yana sallanır.)
Ben gidiyorum. (Mikrop merdivenlerden ıh, ıh diye parmaklardan indirilir.)
Annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş,
Mikrobun ayağı kaymış, yuvarlamış, (Yuvarlanma hareketi yapılır.)
Kendisini kapının dışında bulmuş. (Eller sallanarak dışarıyı gösterme işareti yapılır.)

MİSAFİR
Tık, tık, tık, (Sol el yumruk yapılarak, sağ elin baş parmağına vurulur.)
Kim o, kim o ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk, (Sol elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk ? (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Dur babama sorayım,
Baba, baba (Sağ elin baş parmağı işaret parmağına değdirilir.)
Efendim, efendim. (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Konuk geldi, konuk. (Sağ elin baş parmağı hareket ettirilir.)
Ne istiyor konuk? (Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Bir yatacak yer. (El başa konulur, baş hafifçe yatırılır.)
Söyle içeri gelsin. (El ile kapı açma hareketi yapılır.)
Allah rahatlık versin. (İki el yanağa konur ve baş hafifçe yatırılır.)

ON PARMAK
Benim on parmağım var, (İki elin parmakları gösterilir.)
Hepsi benim. (Eller parmaklar göğüste kavuşturulur.)
Sımsıkı kapar, (Her iki el yumulur.)
Kocaman açarım, (Ellerin parmakları açılır.)
Birbirine kavuşturur,(Eller kavuşturulur.)
Arkama saklarım, (Eller arkaya saklanır.)
Yukarı kaldırır, (Kollar yukarı gerilerek kaldırılır.)
Aşağı indiririm, (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.)
Sonra kucağımda dinlendiririm. (Eller rahat biçimde kavuşturulur, kucağa konur.)

SAAT
Kolumdaki saat, (Bilek gösterir.)
Tık tık, tık tık ses çıkarır. (Baş çok hafif sallanır.)
Masadaki saat, (Parmaklar kenetlenip, kollar ileri doğru itilir.)
Tik tok, tik tok yapar. (İşaret parmağı sağa-sola sallanır.)
Duvardaki saat. (İşaret parmağı ile duvar gösterilir.)
Ding dong, ding dong der. (Baş iki yana sal

VÜCUDUMUZ
Gürbüz bir parmak (Baş parmak gösterilir)
Ne hoştur sayı saymak
İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir)
İkinin var iki teki.
Şimdi üç oldular, azıcık çoğaldılar
Dört oldular bunlar bakın
Beş kardeş ne güzeldir,
Hepsi de bir eldedir
Bunlar oldu altıparmaklar ne çoğaldı
Altı bir daha yedi, daha sayma bitmedi
Bunlar da sekiz kardeş
Hepsi ikiz kardeş
Şimdi dokuz oldular, parmaklar çoğaldılar.
Parmaklar on oldu,
Eller parmakla doldu.

ON PARMAK
Benim on parmağım var (iki parmak gösterilir)
Sağ elimde beş parmak (sağ elin 5 parmağı gösterilir)
Sol elimde beş parmak (sol elin beş parmağı gösterilir)
Ben onlarla her şey yaparım (iki el açılarak göğüs üzerine konur)
Sayı sayar
Yazı yazarım (parmak ile havada yazı yazılır)
Birbirine kavuşturur (kollar birbirine bağlanır)
Arkamda saklarım (eller arkaya saklanır)
Yukarı kaldırır (eller yukarı kaldırılır)
Aşağı indirir (eller aşağı indirilir)
Yorulunca kucağımda dinlendiririm (eller dizler üzerine konur )

KURBAĞA KARDEŞ
Beş küçük kurbağa oturuyor (bir parmak avuç içine saklanır)
Biri yüzmeye gitti kaldı dört (dört parmak gösterilir)
Biri suya atladı kaldı üç (üç parmak gösterilir)
Üç küçük kurbağa biz ne yapalım dediler
İkisi suya atladı kaldı bir (bir parmak gösterilir)
Bir kurbağa “pek eğlenceli
diyerek suya atladı (suya atlama hareketi yapılır)
Hiç kurbağa kalmadı (parmakların hepsi avuç içine saklanır)

 

ÇİÇEK OYUNU

Bir sırada beş küçük çiçek varmış ( Beş parmak gösterilir ).

Birincisi benim büyüdüğümü görün demiş ( Baş parmak ).

İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var demiş. ( İşaret parmak )

Üçüncüsü büyümek güzel demiş ( Orta parmak ).

Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiş (Yüzük parmak ).

Beşinci parmakta aynı fikirdeyim demiş ( Serçe parmak ).

Bir sırada beş güzel çiçek olmuş ( Beş parmak gösterilir ).

Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış ( Parmaklar hareket ettirilir )

 

AÇ KAPA OYUNU

Aç kapat, aç kapat (Öğrenciler ellerini yukarıda açma ve yumruk yapma hareketi yaparlar.)

El çırpalım oy, (Eller birbirine vurularak alkışlanır.)

Aç kapat, aç kapat (Tekrar ellerini yukarıda açma ve yumruk yapma hareketi yapılır.)

Ellerini koynuna koy (Eller ve kollar birbirine kavuşturularak bağlama hareketi yapılır.)

 

ON PARMAK OYUNU

Benim on parmağım var (İki elin parmakları gösterilir.)

Hepsi benim (Eller parmaklar göğüste kavuşturulur.)

Onlarla ben her şeyi yaparım

Sımsıkı kapar (Her iki el yumruk yapılır. )

Kocaman açarım (Ellerin parmakları açılır.)

Birbirine kavuşturur (Ellerin parmakları birbirine kavuşturulur.)

Arkama saklarım (Eller arkaya saklanır.)

Yukarı kaldırır (Kollar gerilerek yukarı kaldırılır.)

Aşağı incinirim (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.)

Sonra kucağımda dinlendiririm (Kollar kucakta kavuşturulur

 

İNSAN OYUNU

Uzun insanlar, kısa insanlar (Eller aşağı – yukarı yönlerde ve iki yanda içeri doğru hareket ettirilir.)

Şişman insanlar, zayıf insanlar (El ve vücut ile şişman ve zayıf ifade edilir.)

Mutsuz insanlar, mutlu insanlar (Yüz mimikleri ile yapılır.)

Hızlı gidenler, yavaş gidenler (Parmak yürütülür.)

Tembel insanlar, çalışkan insanlar (Beden hareketleriyle canlandırılır.)

Fatma (Eller vurulur.) Şak şak şak

On kilo bal (On parmak gösterilir.)

Beşi sana, beşi bana (Bir el öne uzatılır, bir kendini gösterir.)

Yala yala bitmez, aslan geliyor, kaplan geliyor tıp!

 

KÜÇÜK KAPLUMBAĞA

Küçük bir kaplumbağa varmış (İki el birleştirilerek daire yapılır.)

Bir kutuda yaşarmış (Eller ile kutu şekli yapılır.)

Gölde yüzermiş (Ellerle yüzme hareketi yapılır.)

Kayalara tırmanırmış (Ellerle tırmanma hareketi yapılır.)

Bir gün bir sinek yakalamış (Eller birbirine kenetlenir.)

Sonra da pireyi (Eller birbirine kenetlenir.)

Ama beni yakalayamadı (Baş iki tarafa sallanır.)

 

SAAT OYUNU

Bir saatim var. (İki elin avucu kavisli biçimde kavuşturulur.)

Kulağıma koydum. (Kulağa götürülür.)

Tik tak, tik tak. (Dinliyormuş gibi yapılır.)

Şimdi oyun başlayacak. (Avuç içindeki saat yavaşça bir kenara bırakılır ve…)

Şip şak, şip şak. (El çırpılır.)

 

 

 

www.netteders.net

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NDK Hoş Geldin

Ders Kafe Anketi

Uzaktan Eğitim sistemini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz?

loader
Bu anket sona erdi Oca 04 2021 at 08:00 PM
Tüm anketleri görüntüleyin